W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się dziś (30 czerwca) uroczyste podpisanie porozumień dotyczących tegorocznej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Dofinansowana zostanie realizacja 19 inwestycji w 14 gminach. Zarząd Województwa zarezerwował fundusze na wszystkie zgłoszone przez gminy przedsięwzięcia.

- Drogowa Inicjatywa Samorządowa, dzięki której poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury poprawiamy bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów, cieszy się coraz większym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem zarezerwowaliśmy środki na realizację wszystkich zgłaszanych inicjatyw – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) to wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz gmin i powiatów. Wsparcie trafia na takie działania takie jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Aby zrealizować przedsięwzięcie gminy muszą także dysponować projektem i gruntem pod realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa finansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przed dwoma tygodniami rozpisany został przetarg na realizację czwartej edycji programu. W 2014 roku zrealizowana zostanie największa liczba zadań. W sumie lokalne samorządy zgłosiły do realizacji 19 kompletnych projektów. Z kosztorysów wynika, że budowa kolejnych chodników, zatok, parkingów, kanalizacji kosztować będzie około 8 milionów złotych. Dokładna kwota znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu, co powinno nastąpić w pierwszej połowie lipca. Realizacja wszystkich zadań zakończy się na przełomie września i października. Najbardziej ambitne przedsięwzięcie chce realizować gmina Kęsowo (powiat tucholski) - w miejscowości Żalno powstanie blisko 2 kilometrowy chodnik wraz z odwodnieniem.

Lista wszystkich planowanych inwestycji

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.