Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak oraz przedstawiciele włoszczowskich samorządów - burmistrz Bartłomiej Dorywalski, starosta Zbigniew Matuśkiewicz oraz wicestarosta Dariusz Czerkowski podpisali porozumienia w sprawie inwestycji prowadzonych na drogowych wojewódzkich przechodzących przez miasto.

Pierwsza z umów dotyczy zadania „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa” i została zawarta pomiędzy województwem świętokrzyskim a powiatem włoszczowskim i gminą Włoszczowa. Zgodnie z zapisami porozumienia, powiat włoszczowski i gmina Włoszczowa po 50 procent sfinansują opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Termin zakończenia realizacji zadania (tj. odbioru dokumentacji) został ustalony na koniec marca 2016 roku. Posiadanie tej dokumentacji umożliwi Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich sfinansowanie inwestycji środkami unijnymi perspektywy 2014-2020.

Pozostałe z podpisanych umów dotyczą współfinansowania modernizacji ulicy Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742. W przypadku tego zadania, pod nazwą „Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów – Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską” zawarte zostały dwa porozumienia: pomiędzy województwem świętokrzyskim a powiatem włoszczowskim oraz pomiędzy województwem świętokrzyskim a gminą Włoszczowa. Oba dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego w formie dotacji celowej. Zarówno pomoc finansowa powiatu włoszczowskiego, jak i gminy Włoszczowa nie przekroczy 1/3 wysokości kosztów wkładu własnego związanych z realizacją zadania. Przekazane dotacje uzupełnią wkład własny do funduszy unijnych i pozwolą na zmodernizowanie ulicy Młynarskiej do końca 2015 roku.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.



Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.