Komisja Europejska znów przyzna nagrody za „Zrównoważone Plany Mobilności Miejskiej”. Tematem tegorocznego, drugiego już konkursu jest integracja polityki finansowej, społecznej i środowiskowej. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. euro i szansę na promocję swojego planu w całej Europie.

Zrównoważone Plany Mobilności Miejskiej są opracowywane przez władze lokalne w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców i przedsiębiorców w swoich miastach. W konkursie mogą uczestniczyć samorządy z 28 państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnioski można składać do 2 listopada na stronie: http://dotherightmix.eu/.

Pierwszą nagrodę na „Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej” zdobyło brytyjskie miasto Aberdeen, pokonując słoweński Ljutomer i francuski Toulouse. Aberdeen zostało wyróżnione za wybitne podejście partycypacyjne z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, mieszkańców i przedsiębiorców, których opinie zebrano za pomocą kampanii w mediach społecznościowych, otwartych warsztatów i badań ankietowych.

Wiceprzewodniczący KE Siim Kallas powiedział, że w tym roku jury czeka na plany, które w sposób praktyczny połączą kwestie ekonomiczne i społeczne z ochroną środowiska, co jest teraz największym wyzwaniem dla zrównoważonej mobilności.

Nagroda za SUMP jest częścią kampanii Komisji Europejskiej dotyczącej zrównoważonej mobilności w miastach. Jest ona związana ze zbliżającym się Europejskim Tygodniem Mobilności, który co roku obchodzony jest w drugiej połowie września i kończy się Dniem bez Samochodu. Zwycięskie miasto zostaje wybrane przez niezależny panel ekspertów ds. transportu, którzy oceniają wszystkie dopuszczone wnioski i przygotowują listę ścisłej czołówki obejmującej 10 samorządów, których wyniki oceniono najwyżej. Miasto będące laureatem, oprócz nagrody pieniężnej, ma możliwość stworzenia krótkiego filmu promocyjnego na temat swoich osiągnięć. Razem z innymi finalistami konkursu, zwycięzca będzie promowany jako przykład dobrych praktyk. W 2012 r. na konkurs wpłynęło 30 wniosków z 15 krajów.

Źródło: dotherightmix.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.