Dziś po południu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na węźle Żelazna w Kielcach.

Udostępnione do ruchu zostaną fragmenty ciągu głównego węzła, czyli ulice Przemysława Gosiewskiego oraz Zagnańska. Na odcinku od ul. Czarnowskiej od skrzyżowania z ul. Okrzei ruch odbywał się będzie po obu jezdniach, będą one jednak zawężone do jednego pasa ruchu. Na odcinku od skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Okrzei do węzła Skrzetle ruch w obu kierunkach odbywał się będzie po jezdni wschodniej (ta od strony dawnej bazy PKS). Udostępnione do ruchu zostaną także dwie północne łącznice ul. 1 Maja z ul. Zagnańską. Umożliwią one przejazd od ul. 1 Maja w stronę węzła Skrzetle oraz w kierunku odwrotnym.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.