Z początkiem września ul. Jana Śliwki w Gliwicach zostanie tymczasowo otwarta. Obowiązywał tam będzie ruch wahadłowy.

Zmiany w organizacji ruchu mają związek z budową odcinka G2 Drogowej Trasy Średnicowej. W najbliższym czasie w okolicy ul. Śliwki planowane są prace związane z przezbrojeniem i budową kładki technologicznej. Droga zostanie tymczasowo otwarta we wrześniu, a od połowy tego miesiąca do ruchu zostaną oddane obie jezdnie.

Ponowne zamknięcie tej ulicy przewidywane jest w przyszłym roku i może potrwać około 12 miesięcy. Związane będzie ono z przebudową ul. Śliwki, budową mostu nad Kłodnicą w ciągu ul. Orlickiego i wiaduktu w ciągu ul. Śliwki.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.