Prawdopodobnie w listopadzie zostanie oddany odcinek G1 Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Prace budowlane zostały już zakończone i trwają procedury odbiorów.

Ocinek G1 w Gliwicach łączy DTŚ z autostradą A1. Zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta i stanowi połączenie odcinków G2 (od zachodu) i Z4 (od wschodu). Prowadzi od ul. Kujawskiej, nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą, biegnie na południe od osiedla im. Żeromskiego, przekracza tory kolejowe PKP i dochodzi do granicy z Zabrzem, gdzie łączy się z trasą DTŚ na terenie Zabrza – odcinek Z4. Skomunikowanie DTŚ z istniejącym układem dróg i ulic nastąpi dzięki węzłom z ul. Kujawską i autostradą A1. W ramach budowy powstało pięć obiektów inżynierskich: 4 wiadukty (nad ul. Kujawską, Błonie, ul. Wschodnią i nad torami PKP) oraz most nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej jest największą inwestycją samorządu województwa śląskiego, finansowaną głównie ze środków unijnych oraz przekazywanych przez budżet państwa (w tym kredyt EBI i rezerwa subwencji ogólnej). Urząd Marszałkowski wraz ze spółką DTŚ SA w imieniu samorządów miast realizuje tę inwestycję na podstawie porozumienia zawartego w 1999 r.

W ubiegłym roku okazało się, że szacunkowa wartość projektu wzrosła o około 334 mln zł, ale udało się przenieść finansowanie odcinka gliwickiego G2 z RPO do programu ogólnopolskiego Infrastruktura i Środowisko. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się zasilić ostatnie trzy odcinki DTŚ w Zabrzu i Gliwicach dodatkową kwotą prawie 600 mln złotych, poinformował marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. - To pozwoliło spokojnie dokończyć odcinek G1, a w przyszłym roku pomoże dokończyć budowę odcinka G2 w Gliwicach – dodał Mirosław Sekuła.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.