Trwają prace na drodze wojewódzkiej nr 492 w ramach rozbudowy odcinka z Ważnych Młynów do granicy z województwem śląskim. To kolejny, tzw. „odcinek bramowy”, czyli spinający dwa sąsiadujące województwa, który modernizowany jest w ramach inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Drogowcy do tej pory wymienili konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej na ponad 3 km drogi oraz wykonali część chodników. Pozostała wymiana konstrukcji na 400-metrowym odcinku trasy od miejscowości Kuźnica do mostu na rzece Kocinka, który również jest przebudowywany. Trwają także prace brukarskie w Ważnych Młynach i Kuźnicy, a w najbliższym czasie poddawany przebudowie będzie również przejazd kolejowy.

Na czas inwestycji obowiązuje zamknięcie dla ruchu tranzytowego odcinka drogi od Ważnych Młynów do granicy z województwem śląskim. Objazd poprowadzono przez Kłobuck i Częstochowę.

Inwestycja finansowana jest ze środków RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa łódzkiego. Wartość projektu to prawie 12,8 mln zł, a roboty planowane są do zakończenia w połowie października tego roku.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.