10 lipca wieczorem udostępniono kierowcom dwie jezdnie obwodnicy Kielc na odcinku 23 kilometrów oraz wszystkie nowo wybudowane węzły.

Dotychczas dwiema jezdniami kieleckiej obwodnicy budowanej w ciągu drogi ekspresowej S7 można było jeździć już na odcinku od węzła w Wiśniówce do węzła Kielce Zachód w Kostomłotach. Dostępne były niemal wszystkie łącznice nowego węzła Kielce Zachód, z wyjątkiem łącznicy do Targów Kielce.

Wczoraj ruch skierowany został na dwie jezdnie na odcinku od węzła Kielce Zachód do węzła Kielce Jaworznia i na odcinku od węzła Kielce Jaworznia do węzła Kielce Południe w Chęcinach. Udostępnione zostały także wszystkie łącznice węzłów Kielce Jaworznia i Kielce Południe w Chęcinach. Cała obwodnica jest już dwujezdniowa.

Nowa tymczasowa organizacja ruchu ma już układ organizacji docelowej, ale na razie z ograniczeniami prędkości do 70 km/h i 50 km/h czy miejscowymi, czasowymi zwężeniami jezdni. W związku z tym, że trwają roboty wykończeniowe, porządkowe, prace przy drogach dojazdowych itp., obwodnica nadal stanowi plac budowy do zakończenia całej inwestycji. Na trasie może pojawiać się sprzęt budowlany, funkcjonować będą jeszcze niektóre wyjazdy z budowy, zatem konieczna jest ostrożność. Docelowa organizacja ruchu właściwa dla drogi ekspresowej z dopuszczalną prędkością 120 km/h na całej długości trasy wprowadzona zostanie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej trasy.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.