Już za kilka godzin rozpocznie się VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym w Kazimierzu Dolnym. Podczas trwającego 3 dni spotkania ponad 130 prelegentów i uczestników będzie debatowało nad skomplikowaną kwestią zrównoważenia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i ochrony środowiska, przy uwzględnieniu walorów estetycznych powstających obiektów.

Konferencja odbywa się cyklicznie od 2000 roku. W każdej kolejnej edycji coraz więcej uwagi poświęcano tematom związanym ze środowiskiem, co odzwierciedlało ich ogromne znaczenie w procesie przygotowania i budowy infrastruktury drogowej. Nie inaczej będzie podczas tegorocznego, szóstego już spotkania w Kazimierzu Dolnym. Dwuczęściowa sesja zaplanowana w pierwszym dniu konferencji, w całości poświęcona zostanie problemom opracowań środowiskowych i ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym, na przykładach nie tylko polskich, ale również francuskich czy ukraińskich.

W drugim dniu obrady zdominują tematy związane z ochroną flory i fauny w procesie przygotowania, realizacji i utrzymania obiektów budownictwa komunikacyjnego, a więc głównie z wpływem inwestycji na zwierzęta oraz projektowaniem i budową przejść dla nich. Trzecia sesja, poświęcona metodom prognozowania oddziaływań inwestycji na środowisko, będzie dotyczyła głównie hałasu.

Dwie ostatnie sesje, które odbędą się w piątek, będą związane z estetyką i walorami krajobrazu oraz innowacyjnymi materiałami, technologiami i procesami w budownictwie komunikacyjnym.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i wypracowanie nowych założeń związanych z ochroną środowiska i estetyką, a także przedstawienie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie w aspekcie nowego okresu przebudowy oraz rozbudowy sieci komunikacyjnej. Zagadnienia te będą dyskutowane w gronie naukowców i praktyków z kraju i zagranicy, którzy związani są budownictwem, ekologią, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, a także z nowoczesnymi konstrukcjami i materiałami.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, Portal drogowy Edroga.pl, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Lublinie oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski.

Patronami konferencji zostali: Janez Potočnik, Europejski Komisarz ds. Środowiska, Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr inż. Piotr Kacejko, Rektor Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. WSOWL i UZ – Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, dr inż. Andrzej Żurkowski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz mgr inż. Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.

Złotymi Sponsorami są firmy: Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SADEX" Janusz Sadlik.

Srebrnymi Sponsorami zostali EKKOM Sp. z o.o., ViaCon Sp. z o.o. i Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A., natomiast Sponsorzy Wspierający to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "B&J" Spółka Jawna H. Borysiak T. Jahołkowski, M-STAL Andrzej Pruchniak i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PrOWERk" Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.