Co roku od 16 do 22 września trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Nasze ulice, nasz wybór".

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest najbardziej rozpowszechnioną tego typu kampanią na świecie. Celem akcji jest zachęcenie władz lokalnych do wprowadzenia i promowania zrównoważonych środków transportu i zaproszenia obywateli do wypróbowania alternatywy dla samochodu. Najważniejszym dniem Tygodnia Mobilności jest 22 września, czyli „Dzień bez samochodu”. Wtedy miasta zamykają jedną ulicę dla ruchu samochodowego i otwierają ją dla pieszych, rowerzystów i transportu publicznego, promując w ten sposób alternatywne sposoby poruszania się w mieście.

– Miasta są maszynami do życia i musimy znaleźć sposób ich humanizacji – powiedział Janez Potočnik, europejski Komisarz ds. Środowiska. Tegoroczna edycja ETZT skupia się na przekształceniu miast w miejsca przyjazne życiu, które zachęcą swoich mieszkańców do aktywnego spędzania czasu, spacerów, zamiany auta na rower oraz korzystania z transportu publicznego. Otwierając ulice i przestrzeń publiczną dla pieszych i rowerzystów zwracamy mieszkańcom miejsce, w który mieszkają, dając im prawo do samodzielnego kreowania tej przestrzeni, a miastu zwracając jego wymiar społeczny.

Od czasu wprowadzenia w 2002 roku, wpływ Europejskiego Tygodnia Mobilności stale rośnie, zarówno w Europie, jak i na świecie. W ostatnich latach w kampanii wzięły także udział takie kraje jak Argentyna, Japonia, Tajwan, Brazylia, Kanada, czy Wietnam. W 2013 roku aż 1931 miast z 47 krajów oficjalnie zarejestrowało swój udział w kampanii. Łącznie wprowadzono 8623 stałych rozwiązań komunikacyjnych, w tym poprawę infrastruktury dla rowerzystów i pieszych, zwiększeniu usług transportu publicznego, poprawę dostępności transportowej i podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego transportu.

ETZT oparty jest na partnerstwie między władzami lokalnymi, koordynatorami krajowymi (przedstawiciele ministerstw i agencji krajowych), partnerami stowarzyszonymi (organizacje i stowarzyszenia) oraz Komisją Europejską.

Najbardziej zaangażowanemu miastu przyznawana jest co roku nagroda. W ubiegłym roku laureatem została Lublana.
 
ulotka ETZT (ang)

ETZT w Polsce

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.