W dniach 23-26 września w Casablance, największym mieście Maroka, odbędzie się coroczna konferencja FORUM CIVITAS. Casablanca będzie pierwszym gospodarzem konferencji spoza Europy. Wybór ten nie jest przypadkowy, gdyż oficjalnie zakończy się wtedy współpraca Projektu Transportowego EuroMed oraz inicjatywy CIVITAS.

EuroMed miał na celu wsparcie realizacji Regionalnego Planu Transportowego, czyli stworzenia zintegrowanego, efektywnego i bezpiecznego systemu transportowego w regionie Morza Śródziemnego. EuroMed skupiał Algierię, Egipt, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, Palestynę, Syrię i Tunezję.

FORUM CIVITAS to coroczne wydarzenie organizowane w ramach unijnej inicjatywy CIVITAS, które w Casablance zgromadzi przedstawicieli miast członkowskich sieci CIVITAS oraz regionu EuroMed, a także polityków, urbanistów i wszelkich  specjalistów w zakresie mobilności. Omówione zostaną m.in. rozwiązania dotyczące zrównoważonej mobilności oraz zagadnienia dostępności i nierówności społeczno-przestrzennych. Tematem przewodnim konferencji będzie dostępność i integracja społeczna jako kluczowy czynnik mobilności miejskiej i planowania urbanistycznego. Współczesne miasta powinny być dostępne dla wszystkich, dlatego tak ważna jest analiza nierówności społeczno-przestrzennych, koordynacja transportu miejskiego, planowania przestrzennego oraz zarządzania.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a odbędzie się ona w hotelu Hyatt Regency, w historycznym centrum Casablanki. Na konferencji nie zabraknie polskich reprezentantów. W drugim dniu wystąpi dr inż. Tomasz Kulpa z Politechniki Krakowskiej z prezentacją „Dlaczego rowerzyści powinni korzystać z jednokierunkowych ulic w dwóch kierunkach?”, a 25 września Alicja Pawłowska, kierownik Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, zaprezentuje „Rozwijanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni”.

Program konferencji

***
Casablanca

Z ponad 4 milionami mieszkańców, Casablanca jest jednym z największych i najważniejszych miast Afryki. Nowoczesne i zamożne miasto słynie z połączenia europejskiego, afrykańskiego i orientalnego stylu. Casablanca rozwija się prężnie dzięki największemu w kraju portowi morskiemu, a także jako ośrodek gospodarczy i kulturalny. Rozwój systemu transportu publicznego w Casablance rozpoczął się w latach 50. i jest uznawany za jeden z najstarszych w Afryce. Władze lokalne, aby sprostać silnemu wzrostowi urbanizacji i ponad 11 milionom codziennych podróży, opracowały w 2009 roku plan transportu miejskiego. Pierwszym zrealizowanym projektem była uruchomiona w 2012 roku linia tramwajowa, licząca 31 km i 48 przystanków. Oczekuje się, że po zintegrowaniu z siecią autobusową, z linii tramwajowej będzie korzystać nawet 250 tys. pasażerów dziennie. Po pierwszym roku funkcjonowania i niewątpliwej satysfakcji użytkowników, miasto chce rozbudować sieć tramwajową na większą skalę.

Źródło: CIVITAS Initiative

Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.