Forum CIVITAS w „Zielonej Stolicy”Europejska „Zielona Stolica” 2012 roku, hiszpańskie miasto Vitoria-Gasteiz, będzie gospodarzem jubileuszowej 10. edycji konferencji CIVITAS w dniach 24-26 września br. CIVITAS, pionierska inicjatywa Komisji Europejskiej, wspiera miasta we wdrażaniu innowacyjnych metod i prowadzenia polityki ukierunkowanej na zrównoważoną mobilność.

Ponad 200 miast zrzeszonych w CIVITAS w 32 krajach oficjalnie zobowiązało się do prowadzenia polityki ekologicznego i zrównoważonego transportu oraz regularnego dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i rezultatami działań. Forum, którego gospodarzem każdego roku jest inne miasto, jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Tym razem 450 gości z Europy i reszty świata (polityków, urbanistów, ekspertów technicznych, przedstawicieli instytucji unijnych i miejskich) spotka się w celu wymiany poglądów, doświadczeń i rozwiązań dotyczących ekologicznego transportu miejskiego.

W programie przewidziane są prezentacje dotyczące zrównoważonej mobilności, a także wizje lokalne na terenie miasta, aby zobaczyć najlepsze przykłady w praktyce.

Tematem konferencji CIVITAS 2012 jest tworzenie miast najbardziej przyjaznych ich mieszkańcom. Uczestnicy konferencji będą analizować aspekty zrównoważonego transportu miejskiego i planowania przestrzeni publicznych, a także zwiedzą miasto – gospodarza, Vitoria-Gasteiz, pieszo, na rowerze i autobusem. Dzięki wizjom lokalnym uczestnicy konferencji zobaczą jak inicjatywa CIVITAS pomogła miastu m.in. w reorganizacji ruchu w celu „uwolnienia” przestrzeni publicznych, poprawie dostępności i zasięgu transportu publicznego oraz rozwojowi sieci ścieżek rowerowych.

Podczas trzydniowej konferencji zamknięta zostanie trzecia faza inicjatywy – CIVITAS Plus. To wydarzenie pozwoli na podsumowanie wyników z czterech ostatnich lat, podczas których 25 wybranych miast współpracowało przy pięciu projektach dotyczących wdrażania innowacyjnych działań w zakresie ekologicznego transportu miejskiego. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów w pięciu głównych miastach omówią wyniki oraz zastosowane rozwiązania zapewniające zdrowsze i bezpieczniejsze środowiska miejskie na tle utrzymującego się kryzysu gospodarczego. Wtedy też ich zadanie przejmą kolejne miasta biorące udział w czwartej fazie inicjatywy CIVITAS Plus II.

Wśród prelegentów na konferencji znajdą się wysocy rangą urzędnicy Komisji Europejskiej, burmistrz Vitoria-Gasteiz czy przewodniczący Politycznego Komitetu Doradczego CIVITAS.

W programie konferencji przewidziana jest też ceremonia rozdania nagród za najbardziej ambitne, innowacyjne i skuteczne wysiłki na rzecz inicjatywy CIVITAS. Nagrodzone zostają najlepsze przykłady w zakresie prowadzenia polityki i organizacji, które mogą zainspirować inne miasta w Europie. Nagrody przyznawane są w kategoriach: Miasto Roku, Udział Społeczeństwa i Innowacje Technologiczne.

***

Inicjatywa CIVITAS skupia już ponad 200 miast wiodących pod względem ekologicznego transportu w Europie. Każde europejskie miasto może podpisać niewiążącą i dobrowolną deklarację przystąpienia do inicjatywy CIVITAS. Tym samym staje się członkiem sieci „podobnie myślących” miast, które zobowiązały się do wprowadzenia ekologicznego transportu miejskiego.

CIVITAS jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która promuje ekologiczne, lepsze i bardziej energooszczędne miejskie strategie komunikacyjne poprzez wspieranie miast w realizacji polityki i działań innowacyjnych.

Forum CIVITAS jest coroczną okazją do dialogu między przedstawicielami miast i unijnymi politykami oraz ekspertami miejskiej mobilności. To już 10. taka konferencja. Poprzednie odbyły się w Funchal, Malmö, Krakowie, Bolonii, Kownie, Burgos, Nantes, Rotterdamie i Grazu.

Źródło: CIVITAS

Tł. Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.