Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o dalszych opadach deszczu oraz przewiduje występowanie burz z gradem.

Aktualnie utrudnienia związane z gwałtownymi ulewami występują na:
- DK7, Skarżysko Kamienna (km 509+000 do 513+200), ul. Warszawska - porwane, rozmyte pobocza, zamulenia rowów, w km 512+000 do km 513+300 – urwane pobocze o wymiarach 3x8 m;
- DK42, Skarżysko Kamienna, węzeł drogowo-kolejowy km 0+100 do 0+300 – woda już zeszła, lekkie rozmycia poboczy;
- DK42, Starachowice, ul. Kielecka (km 264+000 do 264+100) – kałuże i namulenia z wody na nawierzchni;
- DK42, Starachowice, al. Wyzwolenia (km 266+170 do 266+200) - kałuże i namulenia z wody na nawierzchni;
- DK42, Wąchock (km 262+500 do 262+700) – namulenia z wody na nawierzchni;
- S1 (km 558+200) w rejonie przepustu na cieku Ławeckim występują podtopienia terenów przyległych do drogi (nieużytki);
- DK78,  Goleniowy (km  161+750 do 161+830) – obsunięcie skarpy rowu wraz z ażurami;
- DK46, Ślęzany (km 225+850) – obsunięcie skarpy rowu wraz z ażurami;
- DK78 (km 127+315 do 127+437) - zamulenie rowu osadem naniesionym przez wody opadowe;
- DK8, Wieluń pod wiaduktem nad PKP (km 210+301) doszło do zalania podpór wiaduktu;
- DK42, Dworszowice Kościelne (km 113+600) doszło do zalania korony drogi;
- DK11, na odcinku budowy ścieżki pieszo-rowerowej Żychlin – Sobótka (km 380+700 do 383+770);
- DK25, obejście Stawiszyna (km 283+550 do 284+250);
- DK12 (km -246+600-249+200 oraz w km 250+250-252+500) i DK25, Ostrów Wlkp. (km 318+900 do 319+250), okolice Galerii Ostrovia (woda z przyległych gruntów wypływa na pobocze).

Każdy kierowca, który poniósł szkodę na drodze, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi. Podstawą do wypłaty odszkodowania jest udowodnienie, że zarządca nie dopełnił swoich obowiązków wynikających z Ustawy o drogach. Wszystkie roszczenia od użytkowników tras są rozpatrywane przez ubezpieczyciela, z którym zarządca drogi ma zawartą umowę.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.