Gdańsk: dobre informacje dla miłośników rowerówGdańsk buduje dwie nowe ścieżki rowerowe, tj.:  wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul. Reja oraz wzdłuż al. Jana Pawła II  na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka w Gdańsku.

Budowa pierwszej drogi rowerowej obejmuje swym zakresem wykonanie ścieżek oraz ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ponad 1640 m i szerokości 2-2,5,m. W ramach inwestycji przewidziany został również remont kładki Nr II nad ul. Kliniczną. Zgodnie z projektem wykonawczym trasa przebiegać będzie od ul. Hallera do ul. Reja, pod estakadami Węzła Kliniczna.

Układ ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Klinicznej i Marynarki Polskiej zaczyna nabierać docelowego kształtu. Obecnie trwają roboty ziemne i nawierzchniowe w pobliżu estakad Węzła Kliniczna. Na ścieżkach od strony ul. Hallera w kierunku ul. Reja wyłożona została ostatnia warstwa nawierzchni SMA koloru czerwonego, ułożono także pas dzielący ciągi pieszo-rowerowe z kostki granitowej, a także chodni z kostki betonowej. Nawierzchnia SMA to mieszanka mineralno-asfaltowa charakteryzująca się szczelnością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz deformacji lepkoplastycznych.

Kolejna droga rowerowa zgodnie z projektem wykonawczym ma być dwukierunkowa wraz z chodnikiem (o dł. 600 m i szer. 2-2,5m) umiejscowiona zostanie po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania ulicy Hynka do skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej. W układzie docelowym ścieżka rowerowa przebiegać będzie wzdłuż nowej al. Jana Pawła II, oddzielona stałym, metrowym pasem wygradzającym.

Roboty związane z budową tej ścieżki rowerowej są już na końcowym etapie. Do wykonania zostało jeszcze urządzenie zieleni oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

 

 

 

Źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.