Gdańsk kontynuuje politykę promowania transportu zbiorowego, otwierania się na potrzeby pieszych oraz różne formy aktywności mobilnej. Podjęto zatem decyzję o zmianach, które nastąpią w funkcjonowaniu Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) na Głównym Mieście w Gdańsku.

Dotychczas strefa ta znajdowała się w obszarze pomiędzy ul. Podwale Staromiejskie, ul. Podwale Przedmiejskie, ulicami Bogusławskiego, Targ Węglowy, Targ Drzewny i rzeką Motławą.

Wjazd do tej strefy był teoretycznie limitowany, jednak w praktyce, co było łatwo zauważalne, pojazdy samochodowe różnych właścicieli i podmiotów wjeżdżały na Główne Miasto niemal bez ograniczeń.

Zmiany, które nastąpią 1 lutego, będą polegały na tym, że Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście znacznie się zmniejszy i będzie znajdować się w obszarze pomiędzy ul. Szeroką (z wyłączeniem tej ulicy), ul. Ogarną (z wyłączeniem tej ulicy), ulicami Podgarbary, Wełniarską, Teatralną, Latarnianą i Motławą.

Dzięki temu odległość dojścia od granicy strefy do jej środka zmniejsza się z 330-460 do 200-210 metrów, co znacznie ułatwi osobie pieszej, nie uprawnionej do wjazdu do SOD, dojście np. do miejsca pracy, restauracji, muzeum itp.

Uprawnionymi do wjazdu do nowej strefy będą jedynie autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej, karetki pogotowia, taksówki, samochody gości hotelowych (na podstawie ważnej wydrukowanej rezerwacji), rowery oraz pojazdy z tzw. identyfikatorem GM (mieszkańców, właścicieli, najemców lokali, służb komunalnych, instytucji kulturalnych, oświatowych, służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie SOD (samochody służbowe), rozgłośni radiowych i telewizyjnych (samochody służbowe), firm kurierskich i pocztowych, zaopatrzenia w tzw. sezonie letnim w godz. 22.00 – 9.00, poza sezonem w godz. 17.00 – 9.00.).

Szacuje się, iż wprowadzane zmiany spowodują zmniejszenie ruchu samochodów w Strefie Ograniczonej Dostępności o ok. 60% (w stosunku do obecnego poziomu).

Zasady wjazdu do SOD (PDF)

Źródło: ZDiZ Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.