Od dziś (22 lipca) czynne są pneumatyczne słupki uniemożliwiajace kierowcom w Gdańsku wjazd do niektórych stref zamknietych dla ruchu. To słupki na ulicy Piwnej, Kołodziejskiej i Ogarnej (okolice ul. Pocztowej).

Słupki zamontowane zostały z powodu notorycznego uszkadzania przez kierowców, montowanych dotychczas w tych miejscach, standardowych ograniczników ruchu. Od momentu ich zainstalowania, wymieniane były na nowe ok. 40 razy. Łączny koszt tych napraw to ponad 8 tys. złotych.

Koszt montażu nowych urządzeń wyniósł ok. 30 tysięcy złotych. Będą automatycznie podnoszone (zamykane) w godzinach obowiązywania na miejskich deptakach całkowitego zakazu ruchu, czyli – w sezonie letnim – w godzinach 9.00-22.00 oraz poza sezonem – w godzinach 9.00-17.00.
 
Pieniądze na montaż urządzeń przekazała Komisja Rewitalizacji.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.