W centrum wystawienniczo - konferencyjnym Amber Expo rozpoczął się wczoraj (11 września) dwudniowy Kongres Mobilności Aktywnej. Biorą w nim udział specjaliści w dziedzinie kształtowania strategii rozwoju i układów przestrzennych współczesnych miast i regionów.

Piąta edycja Kongresu skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań i promowaniu osiągnięć samorządów dążących do zwiększenia roli aktywnych form mobilności w codziennym życiu mieszkańców. Wśród prelegentów są przedstawiciele samorządów i specjaliści z Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, Grecji i Holandii, nie brakuje również przedstawicieli polskich miast i gmin.

- W ciągu ostatnich lat w wielu Polskich miastach dokonaliśmy wspólnie rzeczy niebywałej: daliśmy pierwszeństwo transportowi zbiorowemu, rowerom, zatrzymując jednocześnie inwazję samochodów. To rewolucyjne zmiany - mówił otwierając Kongres prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- Pamiętam jak wraz z nieżyjącym już dyrektorem Antonim Szczytem zaczynaliśmy budowę pierwszych ścieżek rowerowych w Gdańsku. Mieliśmy wiele obaw - jak taki wydatek odbiorą mieszkańcy. Czy nie potraktują go, jako fanaberię. Okazało się jednak, że gdańszczanie zareagowali entuzjastycznie. Dziś drogi i trasy rowerowe w naszym mieście to już standard, pewna norma. Korzystają z nich nie tylko młodzi, ale też seniorzy - co mnie cieszy szczególnie - dodał Paweł Adamowicz.

Prezydent Gdańska wymienił też najbliższe rowerowe plany naszego regionu.

- Teraz czas na rozwiązania metropolitalne. Siłą pomorskich samorządów, w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), chcemy stworzyć sieć węzłów, które łączyłyby w jeden system trasy rowerowe istniejące w poszczególnych gminach. Tak, żeby docelowo można było przemieścić się rowerem z jednego krańca naszej metropolii, na drugi. Nadszedł też odpowiedni moment, by wdrożyć system wypożyczalni rowerów. Koszt tych inwestycji to w sumie niemal 350 mln zł, z czego 245 mln to dofinansowanie unijne - powiedział Paweł Adamowicz.

W pierwszym dniu kongresu uczestnicy wzięli udział w sesjach i panelach tematycznych, zaś po południu przejechali rowerami przez miasto i wzięli udział w grze miejskiej. Drugi dzień to m.in. seminaria eksperckie i warsztaty dla uczestników.

Dodatkową atrakcją tegorocznego kongresu jest Festiwal Inteligentnej Mobilności, czyli otwarta dla publiczności prezentacja rowerów i samochodów elektrycznych oraz innych rozwiązań mobilnych. Impreza odbywa się w halach wystawienniczych „AmberExpo” w dniach 11 - 13 września.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.