Zaczyna się przebudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni Czerwony Most w Gdańsku. W związku z tym - z ruchu wyłączony zostanie fragment ulicy Sandomierskiej  Gdańsku w rejonie skrzyżowania z ul. Równą i Żabią.

Objazdy:

 - do dzielnicy Olszynka od ul. Równej ulicami: Sandomierską, Trakt Św. Wojciecha, Podwale Przedmiejskie, Zawodników,

- w relacji Olszynka-Orunia - od ul. Olsztyńskiej - ul. Brama Nizinna, Kolonia Zręby, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha, Sandomierska

Przewidywane zakończenie robót: 31.12.2013

Źródło: Zarząd Dróg i Zielenii w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.