W Gdańsku z roku na rok powiększa się liczba rowerzystów. Od kilku miesięcy pomiar natężenia ruchu na drogach rowerowych prowadzony jest automatycznie.

Ruch rowerowy w Gdańsku jest obecnie mierzony automatycznie w pięciu lokalizacjach:
- we Wrzeszczu, na drodze rowerowej przy al. Grunwaldzkiej, naprzeciwko CH Manhattan;
- w Śródmieściu, przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ul. Hucisko (pomiar czterokierunkowy);
- na drodze rowerowej w Pasie Nadmorskim, w rejonie wejścia na molo;
- na drodze rowerowej przy al. Zwycięstwa, w pobliżu Opery Bałtyckiej;
- w Oliwie, na pasach rowerowych w ulicy Wita Stwosza, na wysokości przystanku tramwajowego Uniwersytet (dwie pętle jednokierunkowe).

Dwie pierwsze lokalizacje posiadają wyświetlacze z prezentacją liczby rowerów w dniu bieżącym i od początku roku.

Zliczenie roweru odbywa się poprzez przejazd nad pętlą indukcyjną, zatopioną w nawierzchni trasy rowerowej. Impulsy przesyłane są do sterownika pętli, a następnie przez sieć GSM do serwerów internetowych. Liczniki zostały zaprojektowane i skalibrowane tak, aby generować poprawne dane. Wyniki mogą być jednak zaniżone w następujących przypadkach: jednoczesny wjazd na pętle wielu rowerów, ominięcie pętli w świetle drogi rowerowej lub pasa dla rowerów w ul. Wita Stwosza (jazda przyległym chodnikiem lub pasem dla samochodów) czy jazda rowerem kompozytowym z bardzo małą ilością metalowych części.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.