W Gliwicach trwa budowa Drogowej Trasy Średnicowej. W związku z tym na początku marca do prezydenta miasta wpłynął wniosek Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „Nasze Jeże”.

Zdaniem stowarzyszenia, ze względu na prawdopodobne występowanie na tym terenie jeży, należy niezwłocznie wstrzymać budowę DTŚ. Chodzi o plac budowy w rejonie ulic: Śliwki, Wybrzeże Armii Krajowej, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88), Portowa, Góry Chełmskiej, Nadrzeczna, Orlickiego i Wyspiańskiego. Są to drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym, wyprowadzające ruch z centrum miasta – wyłączenie z ruchu ul. Portowej spowodowało spore utrudnienia, a planowane na najbliższe miesiące zamknięcie ul. Śliwki jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Szczególnie ważne jest więc, żeby prace w tym rejonie przebiegały szybko, sprawnie i bez komplikacji. Tymczasem zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia „Nasze Jeże” prace należałoby tu wstrzymać na kilka miesięcy – co najmniej do końca czerwca, a jeśli akcja nie przyniosłaby zamierzonych efektów, być może nawet do października. W czasie, gdy prace byłyby zawieszone, należałoby przeprowadzić akcję przenoszenia jeży do nowych siedlisk.

Tymczasem, jak zapewnia inwestor (DTŚ SA) w ramach prowadzonych inwentaryzacji na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk jeży. Mimo to wystąpiono do nadzoru przyrodniczego o analizę zagrożeń związanych z ewentualnym występowaniem tych ssaków na terenie budowy.

W przebiegu gliwickich odcinków DTŚ zaplanowano budowę różnego typu obiektów mających chronić przyrodę. Są to m.in. zastępcze zbiorniki wodne dla płazów i system zabezpieczeń szlaków ich migracji, przejścia pod drogą dla płazów i małych zwierząt (a więc także jeży), ekrany akustyczne, system odwodnienia i urządzeń oczyszczających wody opadowe z powierzchni jezdni.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.