Budowane właśnie dwa końcowe zachodnie odcinki Drogowej Trasy Średnicowej połączą Gliwice z Katowicami. Marszałek województwa śląskiego zapowiedział, że po rozwiązaniu problemów finansowych, które pojawiły się wokół gliwickich odcinków DTŚ, przyjdzie czas na rozmowy o budowie drogi na wschód od Katowic, w kierunku Dąbrowy Górniczej.

Gliwickie odcinki liczą w sumie 8,4 km, a nagromadzenie na nich różnego rodzaju obiektów inżynierskich sprawia, że jest to najciekawszy technicznie odcinek „średnicówki”. Zaprojektowano na nim m.in.: 9 węzłów drogowych, 18 wiaduktów, mostów i kładek technologicznych, a także tunel w centrum miasta – pod ul. Zwycięstwa i Dworcową – o długości 493 m.

Na G1 roboty trwają już prawie rok. Na odcinku G1 – od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej – aktualnie prowadzone są roboty drogowe. Na ul. Kujawskiej wykonano kanalizację deszczową wraz z drenażem, a w rejonie węzła z autostradą A1 powstają już nasypy. Równolegle prowadzone są roboty konstrukcyjne. Na tym odcinku „średnicówki” zaprojektowano pięć obiektów inżynierskich.

– W przypadku wiaduktu nad ul. Kujawską wykonano przyczółki obiektów mostowych i powstają mury oporowe, z kolei nad ul. Błonie powstaje płyta pomostu przyszłego wiaduktu. Na obiektach łącznic budowanego węzła DTŚ z autostradą A1 wykonywane są fundamenty podpór, a w najbliższym czasie rozpocznie się realizacja filarów. Trwa także budowa przyczółków mostu nad Kłodnicą i autostradą A1 oraz wiaduktów nad ul. Wschodnią i torami PKP – wymienia Danuta Żak, rzecznik prasowy firmy Drogowa Trasa Średnicowa S.A., inwestora zastępczego.

Sporo dzieje się także na śródmiejskim fragmencie DTŚ – od ul. Kujawskiej do węzła ul. Portowej z drogą krajową nr 88. Na odcinku G2 prace rozpoczęły się na początku roku. Obecnie na całej długości przebudowywana jest podziemna infrastruktura – sieci: cieplna, gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna i kanalizacyjna.

Rozebrano też wiadukt nad ul. Portową i rzeką Kłodnicą w ciągu DK 88 i trwają tam przygotowania do budowy nowego obiektu. W sąsiedztwie Palmiarni Miejskiej powstaje mur oporowy, przy ul. Konarskiego oraz w ciągu tzw. obwodnicy wschodniej – wiadukty i kładki dla pieszych, a w ciągu DTŚ nad rzeką Kłodnicą w sąsiedztwie ul. Kujawskiej – nowy most. Wykonawcy prowadzą też roboty przygotowawcze do budowy tunelu w ścisłym centrum.

Całość powinna być gotowa na początku 2015 r. Budowa obydwu gliwickich odcinków „średnicówki” ma kosztować ogółem 1,2 miliarda złotych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską. Pozostałe środki pochodzą z kredytu zaciągniętego przez rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z państwowej rezerwy subwencji ogólnej oraz z budżetu miasta.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.