W środę 9 lipca kierowców na autostradzie A1 w Gliwicach czekają kolejne zmiany organizacji ruchu. To jedne z ostatnich zmian związanych z budową DTŚ w tym rejonie, ponieważ prace na odcinku G1 zbliżają się do końca.

Zmiana polegać będzie na zamknięciu trasy zasadniczej autostrady A1 i przełożeniu ruchu na jezdnie zbiorcze, czyli jezdnie równoległe do jezdni zasadniczych autostrady.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy obu kierunków (w stronę Łodzi i Katowic). Jest ona podyktowana wykonywaniem robót wykończeniowych na obiekcie, takich jak jego malowanie, montaż balustrad, poręczy, ekranów dźwiękochłonnych, oświetlenia itd.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach, która jest realizowana od ubiegłego roku, została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy – oznaczony jako G1 – o długości około 2,8 km prowadzi od granicy z Zabrzem do ul. Kujawskiej. Na tym fragmencie DTŚ zaprojektowano 5 obiektów inżynierskich – wiadukty drogowe nad torami kolejowymi, ul. Wschodnią, ul. Błonie i ul. Kujawską oraz węzeł drogowy nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą. Wykonawcą tej części inwestycji o wartości prawie 199 mln zł netto (244,5 mln zł brutto) jest Skanska.

Drugi powstający w Gliwicach odcinek DTŚ został oznaczony jako G2. Ma długość około 5,6 km i prowadzi od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła Drogi Krajowej nr 88 z ul. Portową.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.