Gotowa ul. Pabianicka w BełchatowieZakończono pracę przy rozbudowie ul. Pabianickiej w Bełchatowie, w ramach inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Prace wykonano w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485. Co ważne, roboty zostały zakończone prawie 3 miesiące przed terminem, dzięki czemu uciążliwości dla kierowców i mieszkańców miasta, trwały stosunkowo krótko.

Inwestycja realizowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Wartość projektu to 9,42 mln zł, a zakres robót, które rozpoczęły się w 2012 roku, obejmował m.in.: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku około 1,82 km, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników oraz ścieżek rowerowych.

 

Źródło: ZDW Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.