W Grudziądzu przeprowadzony zostanie remont ulic w ciągu DK 55/16, czyli ul. Gdyńskiej na odcinku od mostu do ul. Chełmińskiej oraz ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Dębowej. Wykona go Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. Wartość inwestycji wynosi ponad 435 tys. zł.

Grudziądzki samorząd otrzymał ponad 234 tys. zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont dróg. Zgłoszono do realizacji wykonanie tzw. nakładki, czyli frezowania starej nawierzchni i ułożenia nowej na ul. Gdyńskiej oraz remont fragmentu ul. Paderewskiego. Na ul. Gdyńskiej remont będzie obejmował mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni, a następnie ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna o grubości 5 cm. Ponadto zaplanowano wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego oraz regulację m.in. włazów kanałowych i wpustów ulicznych. Z kolei na ul. Paderewskiego roboty będą prowadzone na fragmentach drogi, w miejscach, gdzie nawierzchnia jest najbardziej zniszczona.

Rozpoczęcie prac związanych z frezowaniem rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Na ul. Paderewskiego prace prowadzone będą w godzinach do i popołudniowych. Natomiast ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Gdyńskiej oraz brak możliwości wyznaczenia objazdu roboty zaplanowano w późnych godzinach popołudniowych oraz w nocy. Zadanie powinno zakończyć się do 21 sierpnia br.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.