Dwa miesiące pozostały do zakończenia w Rudzie Śląskiej realizacji I etapu trasy N-S, od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. 1 Maja. Kierowcy będą mogli korzystać z nowego połączenia ulicy 1 Maja z DTŚ w pierwszych dniach sierpnia.

W tym czasie wykonane zostaną asfaltobetonowe warstwy ścieralne, chodnik wzdłuż jezdni wschodniej ul. 1 Maja, elementy organizacji ruchu (bariery i barierki, oznakowanie poziome i pionowe) oraz roboty wykończeniowe (zieleń, wiata przystankowa itp.). W lipcu dokonane zostaną przeglądy, odbiory techniczne i końcowe zrealizowanych robót.

W sierpniu 2012 roku rozpocznie się przebudowa ulicy 1 Maja, na odcinku od ul. Szyb Walenty do ul. Klary. Realizacja tej inwestycji wiązać się będzie z koniecznością zamknięcia przebudowywanego odcinka dla ruchu pojazdów, za wyjątkiem komunikacji zbiorowej. Objazd zostanie poprowadzony nowym odcinkiem trasy N-S.

Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.