W dniach 26-27 listopada 2014 r. w Sopocie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Kompleksowych Badań Ruchu – teoria i praktyka, której organizatorami są PBS Sp. z o.o.,  Politechnika Krakowska oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji o. Kraków.
Patronat honorowy nad Konferencją objęli Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydent Miasta Sopotu.
 
Głównymi celami tegorocznej konferencji będą prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie:
ustalenia terminologii Kompleksowych Badań Ruchu (pojęcia i definicje) i wprowadzenie ogólnopolskiego standardu badań i możliwości porównywania wyników badań z różnych obszarów;
dobrych praktyk współpracy organów zlecających, wykonawców i służb publicznych podczas prowadzenia Kompleksowych Badań Ruchu;
przygotowań formalnych i merytorycznych przed rozpoczęciem Kompleksowych Badań Ruchu;
poszukiwania tańszych rozwiązań przy realizacji badań ruchu dla miast małych i średnich;
podnoszenia wartości materiału źródłowego do modelowania ruchu;
zwiększania stopnia wykorzystania wyników KBR;
weryfikacji, oceny i komentowania uzyskanych wyników Kompleksowych Badań Ruchu.
 
Program dwóch dni konferencji podzielony został na 7 sesji, w ramach których zabierze głos 36 prelegentów.
 
W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w 4 sesjach tematycznych poświęconych pojęciu kompleksowości i metodyce badań ruchu oraz ich aspektom organizacyjnym.  Zaprezentowane zostaną także przykłady wyników KBR z Polski i Ukrainy. Podczas drugiego dnia wydarzenia, uczestnicy będą się skupiać na pomiarach ruchu oraz badaniach podróży rowerowych m.in. na przykładach z Krakowa, Warszawy i Kopenhagi. Zamykający drugi dzień panel dyskusyjny oraz warsztaty poświęcone będą badaniom podróży rowerowych w polskich miastach.
 
Warsztaty realizowane przez Sieć CiViNET Polska będą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonej mobilności. Zgodnie z Kartą Brukselską, którą w Polsce podpisały Kraków i Gdańsk, udział podróży rowerowych w ruchu miejskim powinien wzrosnąć do 15% w roku 2020. Celem warsztatów jest dyskusja nad metodami badań podróży i pomiarów ruchu rowerowego; przedstawione zostaną także działania podejmowane przez różne miasta w Polsce oraz procedura uwzględniania podróży rowerowych w Kompleksowych Badaniach Ruchu. (Więcej o sieci CiViNET: civitas.eu/civinet/civinet-polska, facebook.com/civinet.polska).
 
Nad stroną merytoryczną Konferencji czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą czołowi specjaliści w zakresie KBR w Polsce. Przewodniczącym Rady jest dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele uczelni wyższych, biznesu, zakładów komunikacji, urzędów oraz jednostek budżetowych.
 
Konferencja jest największą tego typu inicjatywą w kraju skierowaną zarówno do teoretyków jak i praktyków. Staje się tym samym unikalną szansą do spotkania i dyskusji na temat dalszego rozwoju badań ruchu w Polsce.
 
W ramach programu uczestnicy odwiedzą wybrane największe inwestycje transportowe Gdańska.
Patronem medialnym Konferencji jest edroga.pl
 
Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji pod adresem pbs.pl/kbr
 
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.