Dziś o godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju rozpocznie się III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego. Tematem będą sukcesy i wyzwania polskiej polityki rowerowej.

Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego jest pierwszą w Polsce tak wysokiej rangi imprezą poświęconą polityce rowerowej, prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego, a także ważnym zmianom w przepisach dotyczących budowy infrastruktury rowerowej.

Cel kongresu to m.in. transfer najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia efektywnej polityki rozwoju ruchu rowerowego z UE, prezentacja polskich sukcesów w tej dziedzinie oraz zainicjowanie szerokiej, międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Na kongresie wystąpią prelegenci z Niemiec, Finlandii oraz Francji, a także przedstawiciele wiodących w Polsce samorządów - m.in. Krakowa, Gdańska, Wrocławia i Warszawy.

Jednym z bardzo ważnych tematów kongresu będzie opracowywana właśnie przez Rząd RP, we współpracy z parlamentarzystami i środowiskiem organizacji rowerowych zrzeszonych w sieci „Miasta dla Rowerów”, pro rowerowa nowelizacja przepisów związanych z ruchem rowerowym i powstawaniem infrastruktury dla rowerów (tj. kluczowych rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), która w zamyśle stworzy warunki prawne do budowania w Polsce nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej.

Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa oraz Parlamentarna Grupa Rowerowa działająca przy Sejmie RP, chcieliby, aby kongres stał się sygnałem do ogólnopolskiej dyskusji nad strategią wsparcia rozwoju ruchu rowerowego ze strony instytucji państwowych oraz impulsem do rozwoju polskiej myśli technicznej. Do wzięcia udziału w kongresie zaproszeni zostali zatem przedstawiciele wszystkich istotnych z punktu widzenia zagadnienia podmiotów, tj. urzędnicy i samorządowcy wszystkich szczebli, politycy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy oraz biznes rowerowy.

Wydarzenie objął patronatem Paweł Orłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jutro (23 września) uczestnicy kongresu spotkają się w Sejmie.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.