Dzięki unijnemu dofinansowaniu z każdym rokiem we Włocławku poprawia się infrastruktura drogowa. Tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 zrealizowano we Włocławku dwie kluczowe inwestycje drogowe.

Pierwszą z nich było skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej. Zadanie zostało zrealizowane w 3 etapach. W pierwszym przebudową objęte zostały ulice: Fredry, Zgodna, Gajowa na odcinku od ul. Wiejskiej do Szuwarowej, oraz ul. Wiejska od skrzyżowania Zgodna – Gajowa, do granic miasta (w kierunku Brześcia Kujawskiego). Kolejny etap budowy objął ul. Kapitulną na odcinku od ul. Długiej do ul. Jastrzębiej oraz połączenie ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką, wraz z przeprawą mostową przez rzekę Zgłowiączkę. Trzeci etap to przebudowa ul. Kapitulnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Długiej, wraz z budową tunelu dla pieszych i rowerzystów w rejonie istniejącego wiaduktu PKP. Wartość całkowita projektu wyniosła blisko 58 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to około 20 mln zł.Kolejna inwestycja, zrealizowana dzięki dofinansowaniu z RPO na lata 2007–2013, to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Ulica otrzymała nową mocniejszą nawierzchnię, przebudowano skrzyżowania, dobudowano zatoki autobusowe, ścieżkę rowerową i kanalizację deszczową. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 4,1 mln zł. Dofinansowanie z RPO wyniosło 2 mln zł.Źródło: UM Włocławek

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.