Targi Intertraffic to prawdziwe wydarzenie w branży infrastruktury transportowej i zarządzania ruchem. Od czasu premiery w 1972 roku w Amsterdamie, targi stały się miejscem spotkań profesjonalistów z całego świata. Z czasem zaczęto organizować również regionalne wersje tych targów w Turcji, Chinach i Indiach.

W ciągu najbliższych 4 dni (25-28 marca 2014) producenci, importerzy i przedstawiciele firm będą prezentować i poznawać najnowsze produkty, usługi i technologie z zakresu infrastruktury, zarządzania ruchem, bezpieczeństwa i parkowania. Targi odwiedzają decydenci, doradcy oraz przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych, a nawet państwowych. Na poprzedniej edycji w 2012 roku odnotowano prawie 26 tys. wizyt osób ze 123 krajów.

Intertraffic tradycyjnie podzielono na 5 głównych sektorów:
- Infrastruktura (budowa i utrzymanie dróg, oświetlenie, technologia kolejowa, budowa tuneli, sprzęt drogowy, oznakowanie, mała architektura, materiały odblaskowe, doradztwo i badania);
- Zarządzanie ruchem (komunikacja, telematyka, technologia ITS, technologia kart procesorowych, systemy ostrzegawcze, systemy opłat drogowych, systemy ratownictwa, systemy informacji i nadzoru, planowanie urbanistyczne, doradztwo i badania);
- Bezpieczeństwo (znaki drogowe, oświetlenie, osłony energochłonne, bariery, pachołki, progi zwalniające, odzież ochronna, wyposażenie ratunkowe, doradztwo i badania);
- Parkowanie (parkingi, materiały, parkingi wielopoziomowe, zapory, systemy kontroli wjazdu, monitoring, doradztwo i badania);
- Inteligentna mobilność (systemy kooperacyjne, konsorcja, partnerstwo publiczno-prywatne).

Innowacyjność to słowo klucz targów Intertraffic. Organizowanie ich co dwa lata ma zapewnić, że prezentowane produkty są rzeczywiście nowością. Już pierwszego dnia przyznawane są też nagrody za najbardziej innowacyjny produkt (http://edroga.pl/inzynieria-ruchu/innowacje/9954-nominowani-do-nagrod-intertraffic-2014).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.