Zakończyła się realizacja projektu „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg”. 19 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka. Z kolei 20 czerwca podpisano umowę na dofinansowanie projektu budowy obwodnicy Przemyśla.

Zrealizowany w Tarnobrzegu projekt objął przebudowę ul. Sienkiewicza na dwóch odcinkach: od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do przejazdu przez tory PKP na długości 1,52 km oraz na odcinku od przejazdu kolejowego do granic administracyjnych miasta, na długości 2,92 km. Wyremontowana została także ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Wisłostrada – Mickiewicza – Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Powstał również wiadukt nad torami i projektowaną obwodnicą miasta. Ponadto, przebudowano oświetlenie uliczne, most na rzece Mokrzyszówka, wyremontowano też zatoki autobusowe (powstały też 4 nowe), parkingi oraz chodniki biegnące wzdłuż ulic. 

Dzięki inwestycji poprawi się komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Wzrośnie gospodarcza i turystyczna atrakcyjność miasta i całego regionu. Na inwestycję o wartości niemal 60 mln zł Tarnobrzeg otrzymał ponad 46 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.  

20 czerwca 2013 r. podpisana została umowa dotycząca budowy obwodnicy Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 855, o wartości ponad 142 mln zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej to około 97,5 mln zł).

W ramach zakontraktowanej inwestycji powstaną niemal 4 km nowej trasy. Prace obejmą budowę dwujezdniowej drogi obwodowej, przebudowę odcinków dróg krajowych i wojewódzkich, budowę przepustu na kanale Bakończyckim (Potok Sielec), wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl – Malhowice, a także budowę infrastruktury towarzyszącej.

Powstały odcinek będzie stanowił przedłużenie wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla, która została oddana do użytku w listopadzie 2012 roku. Inwestycja ta również została dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Realizowana obwodnica poprawi warunki ruchu tranzytowego, usprawniając dojazd do przejścia granicznego w Medyce. Odciąży także drogę przebiegającą przez Przemyśl.

Źródło: MRR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.