Inwestycje drogowe to priorytety przyszłorocznego budżetu Tarnowa. Dochody miasta oszacowano na około 542 miliony złotych i w porównaniu do roku 2013 będą one wyższe o 13 milionów złotych. Po stronie wydatków zapisano 573 miliony złotych, w tym prawie 80 milionów zostanie przeznaczonych na inwestycje.

Prawie 21 mln zł kosztować będą prace nad rozbudową Strefy Aktywności Gospodarczej (etap II i III). 5,1 mln zł miasto wyda na rozpoczęcie budowy wielopoziomowego parkingu przy dworcu PKP, a 4,9 mln zł przeznaczone zostanie na kontynuację remontu Miejskiego Domu Sportu w Mościcach.

Zaplanowane inwestycje drogowe to m.in. budowa za 6,7 mln zł dużego ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa oraz rozbudowy ulic Kmiecika, Owocowej, Mickiewicza wraz z al. Solidarności i Klikowskiej pomiędzy ul. Niedomicką a granicą miasta (w sumie 6,4 mln zł).  Modernizacji doczeka się także ul. Bandrowskiego. Ta inwestycja kosztować będzie milion złotych.

Niemałe kwoty miasto przeznaczy na opracowanie dokumentacji strategicznych inwestycji w infrastrukturę drogową. Milion złotych kosztować będzie przygotowanie koncepcji rozbudowy ciągu ulic Spokojna – Elektryczna – Wyszyńskiego – Czysta. Kolejne 800 tys. zł przeznaczone zostanie na opracowanie dokumentacji połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich. Ta inwestycja związana jest z remontem linii kolejowej i koniecznością przesunięcia torów w tym rejonie. Większe środki zostaną przeznaczone również na bieżące remonty miejskich ulic i łatanie dziur, które powstają podczas zimy.

Źródło: UM Tarnów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.