Dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Łomża mniej wyda na remonty z miejskiej kasy. Do 90 proc. wartości inwestycji zwiększono dofinansowanie przebudowy ważnych ulic w mieście: Szosy do Mężenina oraz dwóch odcinków ul. Sikorskiego – od ul. Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej oraz od Szosy Zambrowskiej do Mostu Hubala.

Przebudowa Szosy do Mężenina trwa od końca maja. Remont obejmie odcinek o długości 1870 metrów od Alei Legionów do granicy administracyjnej miasta. Prace wykonywane są w pięciu etapach. Obecnie trwa przebudowa odcinka od ul. Zawady Przedmieście do Wiosennej wraz z budową połowy ronda przy Wiosennej. Dzięki inwestycji powstanie nowa nawierzchnia ulicy, będą nowe skrzyżowania i zjazdy. Zbudowane zostanie rondo z ul. Wiosenną, osiem zatok autobusowych, chodniki i ścieżki rowerowe. Szersza i dobra jakościowo ulica stworzy mini obwodnicę miasta, rozładuje ruch na jednej z najbardziej zatłoczonych arterii miasta, czyli Al. Legionów. Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest w połowie czerwca 2014 roku. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży, które wygrało przetarg realizację prac oferując kwotę 7,545 mln zł brutto.

Ten sam wykonawca od kilku tygodniu prowadzi też prace związane z przebudową odcinka ul. Sikorskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką. Firma zrealizuje inwestycję za 6,640 mln zł brutto. Prace potrwają do października 2014 roku.

Już wkrótce powinna również ruszyć przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od mostu na rzece Narew do Ronda Lutosławskiego. Prace wykona Makbud, oddział Unibep S.A. w Łomży, za 6,389 mln zł brutto. Prace potrwają do października 2014 roku.

Łomża przeznacza na inwestycje coraz więcej pieniędzy, również dzięki pozyskanym środkom unijnym. W 2009 roku plan budżetu przewidywał wydatki inwestycyjne w wysokości 59 mln zł, w tym udział środków unijnych na poziomie 18,9%. Natomiast w budżecie na 2013 zaplanowano na inwestycje rekordową kwotę 81 mln zł. Fundusze UE mają pokryć ponad 60% ich wartości.

Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.