Zakończyła się budowa północnej części wschodniej obwodnicy Wojnicza, a do końca sierpnia planowane jest zakończenie prac przy jej południowym odcinku.

- To inwestycja szczególnie istotna po oddaniu do użytku autostrady i węzła w Wierzchosławicach. Zwiększy bezpieczeństwo i poprawi komfort jazdy oraz ułatwi dojazd do stref ekonomicznych w Tarnowie oraz Wojnickiego Parku Technologicznego. Ponad 7 kilometrów obejścia kosztowało prawie 54 mln zł,  z czego 42 mln to wsparcie z funduszy unijnych (MRPO na lata 2007-2013). Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu województwa – mówił wicemarszałek Roman Ciepiela.

Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce, ze względu na połączenie węzła A4 z siecią dróg wojewódzkich, jest budowa obwodnicy Wierzchosławic oraz budowa obwodnicy Tuchowa i Lisiej Góry. Wspólnie z województwem świętokrzyskim planowana jest również budowa mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa.

– Ten most jest przyczynkiem do modernizacji połączenia drogowego na południe, od nowego mostu w Korczynie do obwodnicy Wierzchosławice. Jeśli uda nam się to  wykonać, a jest to zadanie przekraczające 170 mln zł, to mielibyśmy nowy ciąg drogowy północ-południe – dodał wicemarszałek.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.