Remont drogi wojewódzkiej nr 934, ostatni etap budowy ronda na ul. Pukowca oraz bieżące remonty dróg to inwestycje drogowe, które prowadzone są w Mysłowicach.

Ponad 790 tysięcy zł. będzie kosztowała naprawa najbardziej uszkodzonych odcinków drogi nr 934. Remont obejmie sfrezowanie istniejącej powierzchni asfaltowej i położenie nowej warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej na skrzyżowaniach przy ulicach Krakowskiej, Miarki, Robotniczej, Stadionowej, na odcinkach od ulicy Mickiewicza w kierunku południowym, od skrzyżowania z ulicą Wiśniową do ulicy Hlonda wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Hlonda, na ulicy Brzezińskiej - od ulicy Reja w kierunku południowym, na ulicy Brzezińskiej od ronda drogowego w kierunku północnym oraz na skrzyżowaniu z ulicą Stoińskiego. Podczas remontu wymieniony zostanie także chodnik przy ulicy gen. Ziętka nad torami kolejowymi. Na remont drogi DW 934 miasto uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na kwotę 463,3 tys. zł.

Natomiast 175,5 tys. zł. miasto zapłaci za naprawy ulic:  Miarki i Wielkiej Skotnicy, Jastruna i ul. Bytomskiej oraz Fabrycznej, Spokojnej i Dolnej.

Dziś zakończą się także dwa przetargi dotyczące utwardzenia drogi bocznej ul. Ziołowej oraz remontu chodnika i miejsc parkingowych na ul. Wiosny Ludów.

Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.