Trwa procedura przetargowa na budowę tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa. W nawiązaniu do przebiegu ta droga jest też nazywana „Trasą Nowohucką”. Dokładnie jest to odcinek S7 wiodący od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej. Inwestycja jest zapisana w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Długość przygotowywanego do budowy odcinka wynosi 4,5 km (od węzła Rybitwy do węzła Igołomska). W ramach tej inwestycji powstanie most na Wiśle o długości ok. 0,7 km,  a także 12 innych obiektów mostowych i wiaduktów.

 

- Po rozstrzygnięciu przetargu budowa ruszy w przyszłym roku – informuje Jacek Gryga, dyrektor krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po oddaniu tej drogi do użytku kierowcy zjeżdżający na węźle Bieżanów z A4 nie będą musieli wjeżdżać do miasta.

Budowa wschodniej obwodnicy Krakowa jest jedną z kilku ważnych inwestycji, jakie w nadchodzącym roku będzie realizować krakowski Oddział GDDKiA. Dyrektor Jacek Gryga, podczas konferencji prasowej (16 grudnia br.) poinformował również o planach budowy łącznika Brzeskiego pomiędzy A4 i drogą krajową nr 4. Długość tej łącznicy wyniesie 2,1 km. Trwa właśnie procedura przetargowa wyłaniająca wykonawcę tego odcinka drogi w systemie „projektuj i buduj”. Zaprojektowana i wybudowana droga łącznikowa ma być jednojezdniowa klasy GP. Inwestycja obejmie wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienia stateczności nasypów i skarp. W ramach zadania zostanie wybudowana estakada w ciągu drogi łącznikowej długości ok. 200 m i maksymalnej długości przęsła 46 m. Powstaną też między innymi obiekty ramowe z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, rondo jednopasowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 i łącznice do ronda.

Na początku przyszłego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę odcinka S7 Lubień – Rabka oraz na budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka (16,7 km). W ramach tego zadania projektowany jest tunel drogowy dwukomorowy pod masywem Małego Lubonia. Oprócz tunelu zaprojektowano 38 obiektów mostowych oraz dwa węzły drogowe („Skomielna” i „Zabornia”) i trzy miejsca obsługi podróżnych (MOP w: Lubniu, Krzeczowie i Zbójeckiej Górze).

***

Krakowski Oddział GDDKiA tegoroczne inwestycje zamknął kwotą sięgającą  nieco ponad 651 mln zł.  Między innymi w podsumowaniu tegorocznych zadań wykonanych na małopolskich drogach warto wymienić budowę autostrady A4 Kraków - Tarnów od węzła Szarów do węzła Krzyż,  ukończoną drugą jezdnię A4 na odcinku węzeł Brzesko – węzeł Wierzchosławice. Autostrada A4 od Szarowa do Tarnowa (węzeł Północ) użytkowana była od 29 listopada 2012 r., a 15 maja 2013 r. puszczony został ruch drugą jezdnia autostrady A4 od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice. Wśród zadań sfinalizowanych plasuje się także budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. Oddział GDDKiA w Krakowie przejął od Oddziału w Rzeszowie realizację A4 od Tarnowa do Dębicy w maju 2013 r.  Węzeł Dębica Pustynia ukończono miesiąc przed terminem, co umożliwiło puszczenie ruchu na A4 od Dębicy do Rzeszowa jeszcze 30 października br. Było to pierwsze kluczowe zadanie do wykonania na tym odcinku.

Krakowski Oddział GDDKiA jest ponadto zaangażowany w projekt polegający na  budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze nr 87. Zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza polega na realizacji mostu, druga natomiast na budowie dojazdu do mostu granicznego.

Wśród tegorocznych wydatków krakowskiego oddziału kwota w wysokości blisko 91,7 mln zł została z kolei przeznaczona na remonty. Dzięki temu wyremontowano ponad 64 km dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.