W tym roku powinny zakończyć się wszystkie inwestycje drogowe zaplanowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jedynym wyjątkiem będzie przebudowa drogi nr 203 na odcinku Iwięcino – Dąbki, której zakończenie zaplanowano na połowę czerwca 2014 r.

W mijającym w tym roku 6-letnim okresie unijnego współfinansowania, w województwie zachodniopomorskim przygotowano 31 kompleksowych projektów przebudów istniejącej sieci drogowej i budowy nowych odcinków dróg. W tym roku w ramach projektów RPO kontynuowane będą przebudowy pięciu odcinków. Będzie to budowa obejścia Darłowa w ciągu DW nr 203 (2 km) i obejścia Gościna w ciągu DW nr 162 (2,8 km) oraz przebudowy DW nr 114 na odcinku Trzebież-Police (7,6 km), DW nr 203 na odcinku Iwięcino-Dąbki (11,4 km) i DW nr 163 na odcinku Glinki-Wałcz (6,4 km).

Droga nr 163 prowadzi z Kołobrzegu do Wałcza. Projekt obejmuje przebudowę odcinka tej drogi o łącznej długości blisko 6,4 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w Wałczu, do zjazdu do miejscowości Glinki. W ramach projektu zlikwidowane zostaną dwa przejazdy kolejowe nieczynnej już linii nr 416. Projekt zakłada również przebudowę istniejącego mostu oraz przepustów. W Kłębowcu i Wałczu, przez które przechodzi droga nr 163 przebudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe i zjazdy gospodarcze

Obwodnica Gościna będzie miała 2,8 km długości. W miejscach jej włączenia do drogi nr 162 zaprojektowano tzw. skrzyżowania skanalizowane, czyli zawierające wyspę rozdzielającą pasy. Pozostałe cztery skrzyżowania z istniejącymi szlakami drogowymi zaprojektowano jako ronda. Roboty budowlane obejmą również budowę nowego odwodnienia, oświetlenia i ciągów pieszych.

Projekt obejścia Darłowa zakłada natomiast budowę nowego mostu przez rzekę Wieprzę. Koszt wszystkich inwestycji prowadzonych w tym roku ramach Regionalnego Planu Operacyjnego wyniesie ponad 89 mln złotych.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie w tym roku również prowadził przebudowy dróg w ramach środków własnych. Na ten cel przeznaczono 24,5 mln zł. Zaplanowano między innymi przebudowę skrzyżowania ulic Drahimskiej z Polną w Czaplinku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163, skrzyżowania drogi nr 106 z drogami gminnymi w Stargardzie Szczecińskim i rozbudowę skrzyżowania ulic Segala i Wojska Polskiego w Łobzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Łącznie w ramach przebudów będzie realizowanych 25 zadań.

Prowadzone będą również inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie to 36 zadań o wartości 4 mln zł. Przy wsparciu samorządów powstaną nowe chodniki, ciągi pieszo rowerowe, zatoki autobusowe i parkingi, między innymi na odcinku Gryfino-granica państwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120, w Czaplinku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177 i między Zapolicami i Rogoziną wzdłuż drogi nr 102.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.