Przełom sierpnia i września w Skierniewicach upływa pod znakiem wielu inwestycji drogowych. W różnych częściach miasta prowadzone są remonty i modernizacje dróg i chodników.

Od kilku tygodni trwa remont ul. Kopernika na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Rawskiej. Dotychczas ustawiono krawężniki, wyregulowano część wjazdów do posesji, wybudowano chodniki oraz część kanalizacji sanitarnej. Kolejny etap prac obejmie sfrezowanie starej jezdni oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Prace z tym związane potrwają najprawdopodobniej do końca września tego roku. Koszt przedsięwzięcia to blisko 668 tys. zł. Za prace odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Ostatni etap prac rozpoczęto na ul. Widok, gdzie trwa przebudowa skrzyżowań z ulicami Czerwoną i ul. M. Skłodowskiej - Curie. W tym rejonie nastąpiła czasowa zmiana organizacji ruchu. Od poniedziałku, 10 września, zamknięta została ulica M. Skłodowskiej - Curie na odcinku od skrzyżowania ul. Widok do ul. Wyspiańskiego. Tym samym ruch w kierunku do Bolimowa i Sochaczewa odbywa się ulicami Widok, Czerwoną i Przemysłową. Dodatkowo otwarty został do ruchu kołowego odcinek ul. Skłodowskiej od ul. Składowej do ul. Widok. Obecnie prowadzone będą prace związane z remontem nawierzchni jezdni ul. Widok i Skłodowskiej (na odcinku od ul. Widok do ul. Wyspiańskiego). W ramach zadania ul. Widok zostanie drogą dwujezdniową, przebudowana zostanie ul. Czerwona oraz ul. Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Siennej do ul. Wyspiańskiego. Powstanie także ścieżka pieszo-rowerowa i nowy chodnik. Wartość zadania to koszt w wysokości 4,5 mln zł. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec października br. Wykonawcą jest firma MIRBUD.

Właśnie rozpoczęły się prace remontowe w drugiej części os. Widok, a konkretnie w ul. Armii Krajowej. Na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Nowobielańskiej powstanie nowa droga. Dodatkowo w tym rejonie na jakości zyskają chodniki, które zostaną przekształcone w ścieżkę pieszo-rowerową. Za prace, które potrwają do końca października br., odpowiedzialna będzie firma Eurovia. Koszt całego zadania wyniesie blisko 2,4 mln zł.

Już w tym tygodniu rozpocznie się modernizacja ul. Sobieskiego od ul. Szkolnej do Zakładu Energetycznego. W ramach zadania na 700-metrowym odcinku drogi powstanie nowa jezdnia wraz z krawężnikami. Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 889 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót to 15 listopada br. Za całość odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Zakończono również remont w ul. Zadębie. Na odcinku od ul. Strobowskiej do ul. Feliksów można jeździć już odnowioną drogą. Całkowity koszt zadania to blisko 725 tys. zł., a wykonawcą inwestycji była firma Strabag z Pruszkowa. Przy okazji prac wyremontowano również betonowe wzmocnienia mostu nad Zalewem.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.