Na początku tego roku podpisana została umowa z wykonawcą ITS w Bydgoszczy. Teraz wdrażanie systemu wkracza w finałową fazę. W efekcie po mieście ma się podróżować szybciej i łatwiej, a priorytetową ma być komunikacja tramwajowa.

Prace nad wdrożeniem ITS rozpoczęto już w 2006 roku od przetargu na opracowanie Studium wykonalności dla zadania „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy”. We wrześniu 2010 r. miasto Bydgoszcz, jako beneficjent zadania, wystartowało w konkursie organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 8.1 Inteligentne systemy transportowe w którym zajęło pierwsze miejsce zdobywając maksymalną liczbę 100 punktów oraz 85 proc. dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej. W efekcie we wrześniu 2011 r. ogłoszono przetarg na wyłonienia wykonawcy, którym po dwuetapowym postępowaniu została firma Sprint SA z Bydgoszczy. Umowę podpisano 9 stycznia br. z terminem zakończenia realizacji nie przekraczającym 24 miesiące.

System ITS obejmuje swoim zasięgiem Śródmieście miasta z odcinkiem ul. Fordońskiej. Obszar ten ograniczony jest ulicami: Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta, Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska, Piękna – Solskiego – Wojska Polskiego, Ujejskiego – Jana Pawła II – most Pomorski – Wyszyńskiego oraz odcinkiem ul. Fordońskiej od ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej (w kierunku planowanej nowej linii tramwajowej do Fordonu).

Bydgoski System ITS jest jednym z pierwszych w kraju tego typu zadań inwestycyjnych, w którym zastosowano zarówno elementy usprawniające transport publiczny, jak i poprawiający warunki ruchu kołowego na skrzyżowaniach, poprawiający wykorzystanie miejsc parkingowych na terenie Śródmieścia, elementy naprowadzające kierowców na trasy alternatywne, elementy informujące użytkowników o warunkach ruchu czy też informujący o warunkach pogodowych oraz funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej w obszarze Śródmieścia.

Jednym z podstawowych założeń systemu jest nadanie priorytetu dla transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego oraz dostosowanie programów sygnalizacji świetlnej do prognozowanych potoków ruchu drogowego, co pozwoli na kierowanie pojazdów na trasy o mniejszym obciążeniu ruchem i zalecanie kierowcom tras alternatywnych. Ponadto, system pozwoli na zarządzanie parkowaniem (dynamiczna analiza przestrzeni parkingowej i obiektów parkingowych celem przekazywania informacji o zajętości miejsc parkingowych i kierowaniu pojazdów do innych parkingów).

Projekt w całości kosztował 53,870 mln zł w tym 85 proc. stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej (45,789 mln zł), a 15 proc. to udział miasta Bydgoszczy (8,080 mln zł). W okresie od października do grudnia br. zaplanowano pierwsze instalacje sieci teletechnicznych na terenie miasta.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.