13 czerwca w Toruniu odbyła się konferencja „Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia” poświęcona zwiększeniu przepustowości ulic, poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości środowiska naturalnego poprzez redukcję spalin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stowarzyszenia ITS Polska, samorządowcy oraz przedstawiciele zarządów dróg.

- ITS to przyszłość dla polskich dróg. Korzyści płynące z jego wprowadzenia są olbrzymie. W ramach tego przedsięwzięcia zakładamy poprawę płynności na głównych arteriach Torunia w osi północ-południe oraz wschód-zachód. Planujemy, aby te ciągi były ze sobą synchronizowane, a zamontowana na nich sygnalizacja działała jak najlepiej, optymalnie. Dodatkowymi elementami nad którymi chcemy się skupić to Starówka z naciskiem na pomoc w parkowaniu - wyjaśniał Tomasz Tupalski, kierownik działu Utrzymania i Ewidencji ulic w Miejskim Zarządzie Dróg. - ramach ITS na ulicach będą montowanie tzw. fotoradary, które będą rejestrowały pojazdy przekraczające skrzyżowania na czerwonym świetle. Wprowadzenie tego systemu to także możliwość kontroli tonażu ciężarówek przejeżdżających przez nasze miasto.   

Jak ITS będzie działał w praktyce? W centrum sterowania ruchem, które powstałoby w Miejskim Zarządzie Dróg, można byłoby np. monitorować i zarządzać tym, co dzieje się na ulicach.
 
W praktyce operatorzy, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania, będą mogli wskazać najszybszą trasę przejazdu karetkom lub wozom straży pożarnej, czy też rozładowywać korki poprzez bieżące dostosowywanie sygnalizacji świetlnej. System może też naprowadzać pojazdy na drogi alternatywne np. gdy dojdzie do wypadku. W praktyce może się też przełożyć m.in. na mniejszą liczbę wypadków, skrócenie czasu podróży i redukcję emisji spalin.

MZD przewiduje, że toruński system będzie powstawać w latach 2015-2018. Wcześniej jednak drogowcy będą musieli zdobyć niezbędne dokumenty: projekt, pozwolenie na realizację zadania. Dodatkowym warunkiem jest również pozyskanie pieniędzy z nowej perspektywy unijnej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.