W dniach 12-13 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo odbędzie się IV Kongres Mobilności Aktywnej, organizowany przez Miasto Gdańsk oraz Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA).

Wydarzenie ma na celu wykorzystanie doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia dzięki przyjęciu odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego oraz optymalnemu wykorzystaniu potencjału aktywnych form mobilności.

Jak co roku światowej klasy autorytety świata polityki, urbaniści, architekci i promotorzy aktywnej mobilności przedstawią wypracowane strategie i najnowsze trendy dotyczące różnych aspektów mobilności.

Kongres Mobilności Aktywnej, jako platforma dialogu i współpracy, adresowany jest głównie do przyszłościowo myślących samorządowców: prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów oraz zaangażowanych w tematykę zrównoważonego rozwoju, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz firm.

Tegoroczna IV edycja Kongresu Mobilności Aktywnej organizowana jest w ścisłej korelacji oraz przy zaangażowaniu środków europejskiego projektu abc.multimodal realizowanego w ramach programu Południowy Bałtyk.

Innymi ważnymi elementami wydarzenia będzie z jednej strony problematyka stref uspokojonego ruchu 30 km/godzinę, a z drugiej strony prezentacja możliwości owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej na rozwój i promocję zrównoważonego transportu w latach 2014 - 2020.

Dodatkowo, kongres zostanie wzbogacony o BIKE TRADE SHOW - wystawę sprzętu sprzyjającego korzystaniu z różnych form aktywności mobilnej oraz E-BIKE Festiwal, podczas którego goście kongresu i targów będą mogli wypróbować rowery ze wspomaganiem elektrycznym na specjalnie przygotowanym torze.

Więcej informacji znajduje się na stronie kongresu www.kongresmobilnosci.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.