W dniach 12-13 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się Czwarty Kongres Mobilności Aktywnej, organizowany przez Miasto Gdańsk oraz Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA). Zorganizowanie Kongresu ułatwiło zaangażowanie środków europejskiego projektu ABC.multimodal finansowanego z programu Południowego Bałtyku (www.abcmultimodal.eu).

Wydarzenie ma na celu wykorzystanie doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia dzięki przyjęciu odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, przy jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału aktywnych form mobilności.

Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Kongres Mobilności Aktywnej adresowany jest głównie do innowacyjnie myślących samorządowców: prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów. Kongres ma również tworzyć platformę nawiązywania współpracy samorządowców, organizacji pozarządowych i firm.

Aktywna Mobilność to wszelkie formy mobilności (transportu) związane z zaspokajaniem codziennych potrzeb transportowych, zakładające wykorzystanie naturalnej energii ludzkiej, realizowane samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego: takich jak chodzenie pieszo czy jazda na rowerze.

Ważnym elementem tegorocznej edycji będzie zwrócenie uwagi na kwestie uspokojenia ruchu zmotoryzowanych w miastach: rozszerzanie zasięgu stref zamieszkania i stref ograniczenia prędkości do 30 km/godzinę oraz docenienie działań wyjaśniających i promujących korzyści wynikające ze stosowania takich rozwiązań.

W tym roku kongres zostanie wzbogacony o BIKE TRADE SHOW - wystawę sprzętu sprzyjającego korzystaniu z różnych form aktywności mobilnej oraz E-BIKE Festiwal, podczas którego goście kongresu i targów będą mogli, na specjalnie przygotowanym torze, wypróbować rowery ze wspomaganiem elektrycznym.

Źródło: Kongres Mobilności Aktywnej

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.