IX Seminarium: Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach "WIBROSZYN 2014" odbędzie się już w przyszłym tygodniu (11-12 września) w Krakowie. Organizatorem jest Instytut Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się zarządzaniem transportem szynowym, projektowaniem, budową i eksploatacją tras kolejowych, tramwajowych i metra oraz ochroną środowiska w terenie zabudowanym.

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom aktualnych zagadnień dotyczących:
- prawnych i technicznych aspektów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami, z uwzględnieniem procedur stosowanych w przypadku projektowania i realizacji inwestycji w zakresie transportu szynowego,
- metod pomiarów i diagnostyki hałasu i drgań,
- czynników wpływających na poziom hałasu i drgań,
- sposobów ochrony budynków i ludzi w budynkach przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu i drgań, w tym projektowania nowoczesnych nawierzchni szynowych z zastosowaniem rozwiązań wibroizolacyjnych.

Przedstawienie w przystępny sposób powyższych zagadnień ma umożliwić słuchaczom praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy: uświadomienie skali i znaczenia rozważanych wpływów oraz konieczności stosowania odpowiednich procedur i rozwiązań konstrukcyjnych, ocenę możliwości przeciwdziałania tym wpływom, formułowanie wymagań (w tym przetargowych) w stosunku do opracowań specjalistycznych, wreszcie podejmowanie decyzji formalnych w tym zakresie.

Podczas seminarium przewidziane są także prezentacje firm oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.