W północnej części Krakowa planowana jest poprawa obsługi komunikacyjnej dzięki rozbudowie alei 29 Listopada do granic miasta oraz budowa linii tramwajowych do Górki Narodowej i os. Azory.

Najważniejsze zadanie to budowa linii tramwajowej od Krowodrzy Górka do Górki Narodowej. Pierwotna koncepcja tzw. Trasy Wolbromskiej nie zostanie zrealizowana. Powstanie jedynie krótki odcinek od ul. Pachońskiego do ul. Opolskiej. Tam, na poziomie „0" powstanie rondo turbinowe, natomiast ruch na kierunku wschód – zachód będzie przebiegał tunelem. Na odcinku od Opolskiej do Fieldorfa Nila powstanie droga po dwa pasy w każdym kierunku, przy czym na pasach skrajnych będą mogły się poruszać jedynie autobusy. Komponent drogowy inwestycji skończy się na ul. Fieldorfa Nila. Na odcinku do ul. Bratysławskiej będzie poprowadzone torowisko ze wzmocnioną podbudową, umożliwiającą poruszanie się komunikacji autobusowej oraz służb technicznych i karetek pogotowia. Ta inwestycja to również budowa linii tramwajowej do os. Azory do planowanej pętli w rejonie ul. Weissa. Całość ma zostać sfinansowana z dotacji unijnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z planem, realizacja zadania ma się zakończyć w 2018 roku.

Drugie z dużych zadań w północnej części Krakowa to rozbudowa alei 29 Listopadana odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta. Droga wyjazdowa na Warszawę ma zostać rozbudowana do czterech pasów. Przebudowane będą też skrzyżowania oraz sygnalizacja świetlna. Ta inwestycja również ma się zakończyć do 2018 roku.

Miasto przygotowuje również kilka inwestycji drogowych o charakterze lokalnym. Jezdnia ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki ma być poszerzona, powstaną chodniki i kanalizacja.

Poszerzone będą jezdnie i wybudowane chodniki na ul. Siewnej do al. 29 Listopada do ul. Bociana.

W planach jest również budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnego odcinka trzeciej obwodnicy, od ul. Sosnowieckiej do ul. Mackiewicza. Przy okazji powstanie nowy chodnik.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.