Postęp prac w ramach projektu "Rynek Od.Nowa" spowoduje dziś kolejne zmiany w organizacji ruchu w centrum Jaworzna. Z użytku wyłączone zostanie całkowicie skrzyżowanie ul. Pocztowej, Zielonej i Narutowicza, a to oznacza, że drogi te staną się od tej strony "ślepe".

Firma SŁAWPOL w ramach obecnego zadania, które planowo powinno potrwać od 8 do 31 lipca, planuje wykonać przebudowę podziemnych sieci technicznych oraz nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych.

Rejon prac będzie wyłączony z ruchu kołowego, dlatego też przejazd przez skrzyżowanie ul. Pocztowa, Narutowicza i Zielona będzie niemożliwy. Ulicą Zieloną będzie można poruszać się tylko od strony ul. Grunwaldzkiej do parkingu przy Urzędzie Miejskim. Do budynków poczty oraz punktów handlowych przy ul. Pocztowej będzie można dostać się tylko od strony ronda Solidarności. Natomiast do budynku KMP oraz do ul. Narutowicza i dróg łączących się z nią (ul. Biała, ul. Zagłoby) będzie można dojechać od strony ul. Krakowskiej poprzez ul. Urzędniczą.

Na cały czas trwania inwestycji wykonawca prac zapewni odpowiednie przejścia dla pieszych oraz zadba o zapewnienie dojścia do wszystkich budynków i punktów handlowych znajdujących się w rejonie remontowanego odcinka.

Źródło: UM Jaworzno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.