Mieszkańcy Byczyny i Cezarówki Dolnej sami zdecydowali o tym, które drogi gruntowe w Jaworznie zostaną wyremontowane w tym roku.

Mieszkańcy zdecydowali, że w pierwszej kolejności zostaną wyremontowane ulice: Rumiankowa (dojazd do boiska), Grażyny, Anny, Krystyny, Elżbiety, Bożeny oraz Gwardzistów boczna. Po uzyskaniu zgody współwłaścicieli działki drogowej nowe oblicze zyskają również ulice Wiosenna i Letnia. Z kolei w 2014 roku w Byczynie zostaną wyremontowane m.in. ulice Potokowa i Bruna.

***

W budżecie Jaworzna na 2013 rok na przebudowę dróg gruntowych zapisano ponad 6 mln zł. W roku 2014 kwota ta wzrośnie do 14 mln zł. Takie nakłady finansowe pozwolą w znacznym stopniu zmodernizować osiedlowe drogi gruntowe, których w mieście wciąż jest blisko 100 km. Prace nabiorą tempa również dlatego, że Miejski Zarząd Dróg i Mostów wzbogacił się o dodatkowy sprzęt drogowy i pracowników, po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Drogowym.

- Chciałbym, zgodnie z moją obietnicą, aby w najbliższych latach ciężar modernizacji i remontów został przeniesiony do osiedli. I chciałbym, aby to jaworznianie sami decydowali o tym, jakie inwestycje będą wykonywane w danej dzielnicy - mówi prezydent Paweł Silbert. - To przecież mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest najbardziej potrzebne w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Źródło: UM Jaworzno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.