Jaworzno: ułatwienie dla niedowidzącychMiasto we współpracy z jaworznickim odziałem Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje działania zmierzające do dostosowywania przestrzeni publicznej dla potrzeb osób niedowidzących. Dzięki temu kontrastowymi pasami oznaczono już schody w centrum Jaworzna i na terenach osiedli mieszkaniowych.

Wprowadzenie takich rozwiązań zdecydowanie ułatwia codzienne funkcjonowanie osobom słabowidzącym. - W naszym mieście można spotkać coraz więcej uproszczeń dla osób z dysfunkcją wzroku. W trakcie przebudowy dróg przy przejściach dla pieszych umieszcza się specjalne wybrzuszenia, które sygnalizują krawędź chodnika. Dużym ułatwieniem było także wprowadzenie w autobusach systemu informującego, jaki numer pojazdu podjeżdża na przystanek, w jakim kierunku jedzie i jaką trasę będzie realizował - tłumaczy Jerzy Janas, prezes jaworznickiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych.

Również stopnie schodów przed budynkami Urzędu Miejskiego zostaną oznaczone pasami kontrastowymi. - Zamierzamy w dalszym ciągu współpracować i wypracowywać rozwiązania, które pozwolą minimalizować i likwidować bariery utrudniające osobom niewidomym codzienne życie - mówi Nikodem Motyka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Źródło: MZDiM Jaworzno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.