Ostatniego dnia listopada maszyna TBM, która drąży tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku, przebiła się na drugą stronę Wisły. Tym samym - po 186 dniach pracy - wiercenie pierwszej z dwóch nitek tunelu (od strony ul. Marynarki Polskiej) zostało zakończone. Cała inwestycja ma być gotowa za rok.

Jest to pierwszy tunel w Polsce wykonany metodą TBM. Jego długość to ponad 1378 metrów Wyloty z tunelu zlokalizowane są na wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny” (od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości około 520 metrów od wschodniego brzegu Martwej Wisły i „Dworzec Wiślany” (od strony Węzła Marynarki Polskiej) w odległości około 370 metrów od zachodniego brzegu Martwej Wisły. Tunel w swym najniższym miejscu znajduje się prawie 35 metrów pod lustrem Martwej Wisły.

Tunel pod Martwą Wisłą jest integralną częścią IV zadania budowy Trasy Słowackiego. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum OHL, a inwestorem zastępczym spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne. Zadanie IV polega na budowie Trasy Słowackiego o długości około 2,4 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Koszt budowy całej Trasy Słowackiego to ponad 1,4 mld zł. Tunel ma być gotowy do października 2014 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.