Z inicjatywy Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA), na przełomie stycznia i lutego 2013 roku przeprowadzona została kampania edukacyjno – promocyjna „Moje pierwsze dwa kółka”. Projekt miał na celu wprowadzenie najmłodszych dzieci w rowerowy świat przez jazdę na rowerkach biegowych.

W ramach pilotażu 120 dzieciom z 4 przedszkoli w gminach: Nowy Staw, Cedry Wielkie, Starogard Gdański i Smołdzino, udostępniono rowerki biegowe na jeden tydzień. Nauka jazdy została połączona z konkursami, w których każdy otrzymywał drobne upominki – odblaski poprawiające bezpieczeństwo poruszania się po drogach. Rowerki były również wykorzystywane przez dzieci w drodze z i do przedszkola.

Dzieci chętnie przyswajały wiedzę, a używanie odblasków stało się dla nich czymś naturalnym. Dzieci dzieliły się wiedzą o bezpiecznym zachowaniu się na drogach ze swoi bliskimi; potrafiły bez oporów zwrócić uwagę rodzicom czy opiekunom o konieczności założenia kamizelki odblaskowej w czasie jazdy.

Równolegle, w trakcie zajęć plastycznych, dzieci korzystały z pakietu edukacyjnego składającego się z kolorowanek i malowanek przybliżających zasady zrównoważonego transportu. Przedszkolaki mogły pokolorować na nich rysunek swojego wymarzonego roweru, ulubionego tramwaju, pociągu czy autobusu. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Motywacją do realizacji projektu była chęć przełamania stereotypów związanych z nauką jazdy na rowerze. Typowy schemat nauczania zakładał rozpoczęcie jazdy w wieku ok. 5 lat na rowerze wyposażonym w boczne kółka. Takie kółka wywołują jednak niekorzystne skutki – utrudniają dziecku rozwój zmysłu samodzielnego utrzymywania równowagi. Alternatywą takiego sposobu nauki są rowerki biegowe, radość z łatwej jazdy nimi powoduje, że po opanowaniu prostych odruchów jazda na rowerku dwukołowym nie sprawia dzieciom żadnego kłopotu.

Organizatorem kampanii „Moje pierwsze dwa kółka” była Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) – stowarzyszenie dążące do poprawy warunków i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzkiej, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego: takich jak chodzenie pieszo czy jazda na rowerze.

Kampanię wspiera Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza, wolontariusze z Pomorskiego oddziału PGNiG w Gdańsku oraz Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, który objął projekt honorowym patronatem.

Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ABC Multimodal finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku 2007 – 2013.

Źródło: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.