Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz spotkał się w Warszawie z szefem GDDKiA Lechem Witeckim w sprawie suwalskiej obwodnicy. GDDKiA chce tę inwestycję zakończyć do 2020 roku.

Czesław Renkiewicza został zapewniony, że z punktu widzenia GDDKiA budowa obwodnicy Suwałk jest realna, możliwa i konieczna z trzech powodów.

Po pierwsze, drogowcy widzą potrzebę kontynuacji budowy suwalskiej obwodnicy zaraz po zakończeniu realizacji obwodnicy Augustowa. Obie drogi to jeden, logiczny ciąg. Obwodnica Augustowa bez obwodnicy Suwałk nie będzie spełniała swojej roli. Po drugie, już w przyszłym roku drogowcy będą gotowi by wydać pozwolenie na budowę obwodnicy Suwałk. W tym roku będzie gotowy projekt techniczny tej drogi. Jeżeli zostanie zapewnione finansowanie można przystępować od razu do inwestycji. Po trzecie, budowa obwodnicy Suwałk wpisuje się w założenia Rządu. Tadeusz Jarmuziewicz, wiceminister Transportu zapowiedział ostatnio, że będą budowane tylko te obwodnice miast, które wchodzą w ciąg dróg ekspresowych bądź autostrad. A suwalska obwodnica leży w przebiegu drogi ekspresowej S61 – czyli międzynarodowego szlaku Via Baltica.

Niemniej jednak ostateczne postanowienia czy obwodnica Suwałk powstanie do 2020 roku zależą właśnie od Ministerstwa Transportu. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Wtedy poznamy Krajowy Program Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014 – 2020. Jeżeli obwodnica Suwałk będzie w nim wpisana na listę podstawową - to będzie już niemal pewne, że droga powstanie.

Czesław Renkiewicz będzie teraz zabiegał o spotkanie z ministrem transportu Sławomirem Nowakiem bądź jego zastępcą Tadeuszem Jarmuziewiczem. Do tego czasu Prezydent Suwałk nie podejmie żadnej decyzji dotyczącej „nocnego zakazu” wjazdu samochodów ciężarowych do Suwałk w godzinach nocnych. Nadal podtrzymuje również swoją decyzję dotyczącą niepodpisywania porozumienia w sprawie budowy „łącznika” drogi krajowej numer 8 oraz obwodnicy Augustowa.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.