Kielce zwyciężyły w rankingu "Miasta z najlepszą komunikacją miejską" opublikowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".

Jakość komunikacji miejskiej oceniona została w 19 największych miastach w Polsce, gdyż to one wprowadzają najwięcej nowatorskich rozwiązań. Kielce zdobyły 24 punkty, najwięcej - za bardzo młody tabor i niską cenę przejazdów do odległych rejonów miasta.

Kielce okazały się jednym z niewielu miast, które uzyskały maksymalną notę - 5 punktów - za niski koszt przejazdu z centrum do najdalszego obsługiwanego przystanku.

W stolicy regionu świętokrzyskiego istnieje 68 linii autobusowych, w tym jedna nocna. Łączna długość linii obsługiwanych przez 155 pojazdów to 958 km. Ponadto jak wynika z publikacji Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, „Komunikacja miejska w liczbach 2013” – kielecka komunikacja obsługuje aż 15 gmin, oprócz macierzystego miasta.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.